Projekty

Učíme se pro trh práce

logolink

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0078
Začátek projektu: 1. 9. 2014
Ukončení projektu: 31. 7. 2015
Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 467 157,42 Kč

Nositel/žadatel projektu: 
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace
Masarykova 542/18, 460 01  Liberec I – Staré Město 
IČ:71229230 DIČ: CZ71229230 
www.cvlk.cz

Partner projektu:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV – Perštýn
IČ: 70891508
http://www.kraj-lbc.cz/

Partner projektu:
Střední průmyslová škola stavební, příspěvková organizace
Sokolovské náměstí 14, 460 01 Liberec I – Staré Město
IČ: 46747982
http://www.stavlib.cz/

Partner projektu:
Střední škola a Mateřská škola, příspěvková organizace
Na Bojišti 759/15, 460 07 Liberec III – Jeřáb
IČ: 00671274
http://www.sosag.cz/

Partner projektu:
PHG s.r.o.
Humpolecká 1886/26, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24763322
http://www.liberec-ubytovani.cz/

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na podporu spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry trhu práce.
Vzájemná spolupráce bude podpořena realizací praktického vyučování. V rámci tohoto vyučování budou žáci partnerských středních škol vykonávat průběžnou praxi v reálném pracovním prostředí u partnera projektu, odborníci z praxe budou docházet do výuky, kde budou žákům předávat své zkušenosti získané v praxi a učitelé odborných předmětů se zúčastní exkurze, na které si zvýší své odborné kompetence v praktické i teoretické rovině.

Nedílnou součástí bude průběžná a závěrečná evaluace za účasti partnera Libereckého kraje, která zajistí vysokou úroveň výstupů projektu.

Cílem projektu je podpora spolupráce škol a firem pro zajištění vyšší kvality odborného vzdělávání, a to v technických oborech vzdělání. Větší propojení odborného vzdělávání s praxí, založené na sociálním partnerství, přispěje k zatraktivnění těchto oborů a ve výsledku usnadní přechod absolventů ze škol do zaměstnání.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

 

 

PŘIPRAVÍME PRO VÁS KURZ NA KLÍČ!
Zaujal Vás některý z kurzů, který nemá vypsaný termín nebo se Vám nabízený termín nehodí? Stačí vytvořit skupinu zájemců a dle dohody Vám zajistíme kurz přímo ve Vaší škole nebo firmě. Pro více informací pište na email: sekretariat@cvlk.cz nebo volejte na tel: +420 606 077 176.