Kurzy bez možnosti výběru termínu nejsou v současné době zařazeny v aktuální nabídce.
Zaujal Vás některý z kurzů? Registrujte se! V případě registrace více zájemců připravíme kurz v nejbližším možném období.
Jste-li schopni vytvořit vlastní skupinu zájemců o kurz, kontaktujte nás, vybraný kurz připravíme na klíč!

Sanitář

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Profesní vzdělávání > Zdravotnictví
Cílová skupina:Pomocnému personálu nemocnic a sociálních zařízení
Vyučovací hodiny:180 hod.
Popis kurzu:Cílové znalosti a dovednosti: absolvent zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese, základy podpory a ochrany zdraví, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví pacientů, personálu a životního prostředí, zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení, má základní teoretické znalosti a praktické dovednosti o poskytování první pomoci, zná základy poskytování ošetřovatelské péče a základy specializované ošetřovatelské péče. Kurz se skládá ze 100 hodin teoretické výuky a 80 hodin praxe. Termíny budou upřesněny před zahájením kurzu. Doba trvání kurzu je cca 2,5 měsíce, včetně zkoušek. 
Další informace: Každý účastník musí spolu s přihláškou předložit doklad o ukončeném základním vzdělání, dále o zdravotní způsobilosti k výkonu profese Sanitář a o absolvování min. 2. dávky očkování proti hepatitidě typu B.
Vyberte si termín akce

Narušená komunikační schopnost u dospělých osob

Lektoři:Mgr. Jiřina Jehličková
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Profesní vzdělávání > Sociální služby
Cílová skupina:vedoucí pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, fyzické osoby poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči
Vyučovací hodiny:6 hod.
Popis kurzu:Vymezení pojmů narušená komunikační schopnost a její klasifikace, symptomatika NSK u dospělých, příklady z praxe. Zdravotní, sociální a pedagogická intervence u těchto osob, ucelená rehabilitace, příklady z praxe.Specifická péče, péče akutní a následná. Možnosti pracovního zařazení, další vzdělávání dospělých osob. Zajišťování podpory u seniorů, instituce, rehabilitační programy. Seminář je určen: pro všechny pracovníky v sociálních službách a veřejnost.
Další informace: Seminář je akreditován u MPSV.
Vyberte si termín akce

Lešenář - kurz B2 - osoba samostatně montující a demotující typové sestavy lešení

Lektoři:Zdeněk Picek
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Stavebnictví
Cílová skupina:Pracovník technických profesí, Podnikatel, Pracovník dělnických profesí
Vyučovací hodiny:16 hod.
Popis kurzu:Obsahem dvoudenního vzdělávacího kurzu je výklad a aplikace českých a evropských norem vztahujícíc se k navrhování, zkoušení, montáži a demontáži, užívání a údržbě trubkových lešení, pojízdných a volně stojících lešení, ochranných a záchytných konstrukcí, podpěrných lešení, dílcových lešení rámových a modulových.
Další informace: Kurz je realizován na základě udržitelnosti projektu EU: Konkurenceschopnost pro lešenáře, č. CZ.107/3.2.01/01.0024.
Přihlášení zájemce

Lešenář - kurz C1 - uživatel DSK - dočasných stavebních konstrukcí

Lektoři:Zdeněk Picek
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Stavebnictví
Cílová skupina:Pracovník technických profesí, Pracovník dělnických profesí, Podnikatel
Vyučovací hodiny:8 hod.
Popis kurzu:Obsahem je výklad a aplikace českých a evropských norem vztahujícíc se k montáži, demontáži, užívání a údržbě trubkových a dílcových lešení modulových a rámcových.
Další informace: Kurz navazuje na udržitelnost projektu EU: Konkurenceschopnost pro lešenáře, č. CZ.1.07/3.2.01/01.0024.
Přihlášení zájemce

Možnosti komunikace s nemluvícím (nejen) dítětem

Lektoři:Mgr. Ivana Nováková
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Profesní vzdělávání > Sociální služby
Cílová skupina:vedoucí pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, fyzické osoby poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči
Vyučovací hodiny:6 hod.
Popis kurzu:Obsah semináře - potřeba dorozumět se, aneb co je (funkční) komunikace. Narušení komunikačních schopností - důvody a praktické dopady ztráty komunikačních dovedností. Možnosti podpůrné (augmentativní) komunikace jako podpoře již existující, ale nedostatečné komunikace. Možnosti náhradní (alternativní) komunikace jako náhrady mluvené řeči.
Další informace: Seminář akreditován u MPSV.
Vyberte si termín akce

Podpora komunikace s nemluvícími - PC programy

Lektoři:Mgr. Ivana Nováková
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Profesní vzdělávání > Sociální služby
Cílová skupina:vedoucí pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, fyzické osoby poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči
Vyučovací hodiny:6 hod.
Popis kurzu:Seminář volně navazuje na předcházející seminář "Možnosti komunikace s nemluvícím (nejen) dítětem" (není podmínkou absolvování tohoto kurzu). Poskytuje základní uživatelský zácvik pro využití PC programů Boardmaker a SymWriter, podporujících alternativní a augmentativní komunikaci. Tyto programy usnadní uživateli tvorbu komunikačních knih, tabulek a dalších materiálů pro nemluvící děti nebo dospělé. Součást kurzu je i představení další IT technologie, která výrazně ovlivnila možnosti komunikace s nemluvícími " dotykový tablet iPad.
Další informace: Seminář je akreditován u MPSV.
Vyberte si termín akce

Narušená komunikační schopnost u dětí

Lektoři:Mgr. Jiřina Jehličková
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Profesní vzdělávání > Sociální služby
Cílová skupina:vedoucí pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, fyzické osoby poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči
Vyučovací hodiny:6 hod.
Popis kurzu:Vymezení pojmů narušená komunikační schopnost (NSK) a její klasifikace. Symptomatika NSK u dětí. Zdravotní, sociální a pedagogická intervence u těchto osob, specifika péče. Ucelená rehabilitace s narušenou komunikační schopností, možnosti vzdělávání dětí s NKS, rodinná intervence.
Další informace: Seminář je akreditován u MPSV.
Vyberte si termín akce

Základy práce s uživateli návykových látek

Lektoři:Mgr. Drahuše Tkáčová
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Profesní vzdělávání > Sociální služby
Cílová skupina:vedoucí pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, fyzické osoby poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči
Vyučovací hodiny:8 hod.
Popis kurzu:Cílem semináře je seznámit účastníky se základními pojmy z oboru adiktologie, připravit je na kontakt s klientem, uživatelem návykových látek.
Seminář je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří se v průběhu praxe mohou setkat s klientem, uživatelem návykových látek. V průběhu kurzu získají účastníci teoretické znalosti o vzniku a vývoji závislosti, budou se orientovat v systému péče a mohou se prakticky připravit na situace, k nimž může dojít při kontaktu s touto cílovou skupinou. Dále pak budou účastníci schopni zprostředkovat klientovi vhodnou následnou službu s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav. 
Účastníci kurzu získají osvědčení MPSV.

Stručný obsah:

1. Syndrom závislosti (vznik a vývoj, změny osobnosti, socializace a kvality života v průběhu rozvoje závislosti, negativní důsledky užívání drog, systém péče o závislé, léčebná zařízení ČR).

2. Terapeutické metody v léčbě závislosti

3. Workshop - jak udržet a rozvíjet motivaci ke změně

4. Etický aspekt práce s uživateli drog 

Další informace: Seminář je akreditován u MPSV.
Přihlášení zájemce

Slévárenský dělník

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Profesní vzdělávání > Technické profese > Strojírenství
Cílová skupina:Pracovník technických profesí
Vyučovací hodiny:60 hod.
Popis kurzu:

Vzdělávací kurz zaměřený na zvyšování kvalifikace pracovníků sléváren. Zabývá se problematikou výroby z železných i neželezných odlitků. Výukový materiál je koncipován tak, že udává ucelený přehled jednotlivých uzlů slévárenského provozu. Cílem kurzu je poskytnout všeobecné povědomí o slévárenském provozu a základní orientaci pro pracovníky, kteří nemají potřebnou kvalifikaci či vzdělání. Výuková osnova vychází ze struktury slévárenského provozu. Vzhledem k odlišnostem jednotlivých provozů uvádí jednotlivé kapitoly veškeré možné dostupné techniky výroby v daných oblastech. (výroba forem, jader, tavení železných či neželezných kovů, atd?). Každá slévárna si tak zde může najít technologii, která je jí vlastní.

Výukový kurz obsahuje tyto kapitoly :

1. Úvod

2. Technologie

- vysvětlení pojmu, rozdělení

3. Slévárenství

- schéma postupu výroby odlitku

3.1. Výkresová dokumentace

- výkres součásti

- výkres odlitku - (slévárenský postupový výkres, výrobní postup odlitku)

- normy

3.2. Slévárenská forma – nástroj pro výrobu odlitku

- rozdělení (netrvalé, polotrvalé, trvalé)

3.2.1. Netrvalé formy

3.2.1.1. Základní výrobní pomůcky

- pracovní nástroje a pomůcky při výrobě odlitků, modelové zařízení, formovací rámy, formovací materiály

3.2.1.1.1. Modelové zařízení – nástroj pro výrobu slévárenské formy

3.2.1.1.2. Formovací materiály

- rozdělení formovacích směsí do IV.generací

3.2.1.1.3. Formovací rámy

3.2.1.2. Formy a jádra

- výroba forem a jader

3.2.2. Polotrvalé formy

3.2.3. Trvalé formy

3.3. Tavení kovů

3.4. Odlévání forem

- vtoková soustava, příprava k lití, způsoby odlévání, tuhnutí a chladnutí (nálitky, chladítka)

3.5. Odlitky

druhy odlitků, odlitek, surový odlitek, hrubý odlitek, základní části odlitků

3.6. Čistění a úprava odlitků, tepelné zpracování

3.7. Kontrola

3.8. Vady

4. Přehled nejdůležitějších pojmů

 
Přihlášení zájemce

Vzdělávání stavařů - pro manažerské pozice ve střední úrovni řízení v organizaci

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Stavebnictví
Cílová skupina:Pracovník technických profesí
Vyučovací hodiny:144 hod.
Popis kurzu:

Oblasti vzdělávání v rámci kurzu

1. Klíčové kompetence

2. Práce s informacemi

3. Zvládání konfliktů

4. Asertivita

5. Vedení a motivace lidí

6. Time management

7. Delegování

8. Práce se stresem

9. Vedení porad

10. Metody účelné prezentace

11. Úvod do systému řízení jakosti organizace

12. Manažerská etika

13. Týmová práce

14. Základní ekonomické znalosti

15. Základní znalosti práva 
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro stavaře v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0018
Přihlášení zájemce

Modelář

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Cílová skupina:Pracovník dělnických profesí
Vyučovací hodiny:80 hod.
Popis kurzu:Obsah kurzu:

Zhotovování složitých modelů, modelových zařízení.
Obrábění modelů nebo jejich dílů a jaderníků ze dřeva, plastů a kovů na soustruzích, frézkách a dalších obráběcích strojích.
Obsluha CNC strojů pro opracování dílů modelů.
Zhotovování speciálních modelů a modelových konstrukcí pro potřeby vývoje nových strojů a součástí nebo nových technologií.
Odlévání modelů nebo jejich dílů a jaderníků z licích pryskyřic do forem, laminování.
Opravy a úpravy již zhotovených modelů.
Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
Zaznamenáváví technických údajů a výsledků práce.
Čištění, ošetřování a údržba technického a technologického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Přihlášení zájemce

Slévač

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Cílová skupina:Pracovník dělnických profesí, Pracovník technických profesí
Vyučovací hodiny:80 hod.
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Příprava formovacích, jádrových směsí a pomocných materiálů.
Výroba jader.
Ruční příprava a výroba jednorázových slévárenských forem.
Obsluha technologických strojů a zařízení pro výrobu forem a jader.
Odlévání tekutého kovu do forem.
Zhotovování odlitků speciálními technologiemi.
Kontrola pracovního procesu a výstupů činností, rozeznání vad odlitků.
Obsluha a údržba technického vybavení a provádění základního nastavení.
Regenerace formovacích směsí.
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Přihlášení zájemce

Tavič

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Cílová skupina:Pracovník dělnických profesí, Pracovník technických profesí
Vyučovací hodiny:80 hod.
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Druhování vsazky.
Tavení železných kovů v tavících agregátech a jejich dohotovení v zařízeních sekundární metalurgie.
Tavení neželezných kovů v tavících agregátech a jejich dohotovení v zařízeních sekundární metalurgie.
Očkování a modifikace litin.
Očkování a modifikace neželezných kovů.
Řízení a vedení metalurgického procesu.
Zhotovení zkušebních vzorků tavených kovů a měření teplot.
Čištění a základní údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
Metalurgie železných a neželezných kovů.
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Přihlášení zájemce

Slévárenský technik řízení jakosti

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Cílová skupina:Pracovník technických profesí, Pracovník dělnických profesí
Vyučovací hodiny:80 hod.
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Zajišťování běžné vstupní, mezioperační a výstupní kontroly prostřednictvím dalších kontrolorů nebo laboratorních pracovníků.
Provádění fyzikálních, popř. chemických zkoušek surovin, materiálů, polotovarů a výrobků.
Vyhodnocování výsledků, formulace závěrů a vydávání posudků.
Kontrola nebo zajišťování kontroly dodržování technologické kázně včetně navrhování opatření ke zvýšení kvality.
Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů u slévárenských výrobků.
Navrhování kontrolních metod a stanovování konkrétních postupů pro provádění zkoušek kvality.
Vedení příslušné dokumentace.
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Přihlášení zájemce

Pomocný pracovník ve slévárenství

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Cílová skupina:Pracovník technických profesí, Pracovník dělnických profesí
Vyučovací hodiny:80 hod.
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Provádění rutinních prací ve slévárnách, včetně manipulace se surovinami a pomocných prací.
Vykonávání ruční práce při přípravě, vážení a kompletování vsázky z jednotlivých komponentů ve výrobě neželezných kovů a spolupráce při obsluze pecí, tavících agregátů a odlévání.
Vykonávání rutinní, přípravné a pomocné práce při tepelném zpracování materiálů (např. žíháním, popouštěním a kalením) a provádění povrchových úprav na seřízených zařízeních.
Provádění jednoduché práce ve výrobě spojovacích součástí.
Vykonávání rutinní práce při obsluze strojních zařízení na výrobu spojovacího materiálu.
Rozebírání forem.
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Přihlášení zájemce

Slévárenství - vzdělávací program pro lektory, pracovníky vzdělávacích institucí

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Vyučovací hodiny:8 hod.
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Konkurenceschopnost slévárenství v ČR a ve světě.
Pracovní síly a jejich kvalifikace.
Ekologie a pracovní prostředí.
Kvalita v e slévárenství.
Moderní slévárenská výroba.
Vývojové tendence ve slévárenství
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Přihlášení zájemce

Vzdělávání stavařů - pro lektory, pracovníky vzdělávacích institucí

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Stavebnictví
Vyučovací hodiny:24 hod.
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Vývoj podnikatelského prostředí v ČR v kontextu evropského stavebnictví.
Vize českého stavebnictví do roku 2020.
Stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky.
Perspektivy odvětví a jeho rozvojové šance.
Legislativní prostředí v oblasti výstavby a stavebnictví.
Technické normalizace, jakost a zkušebnictví.
Pojištění ve stavebnictví.
Pracovní síly a jejich kvalifikace.
Pracovní síly a migrace.
Nové formy financování a realizace staveb.
Nove formy projektování a konzultační činnosti.
Vývojové tendence ve stavebním procesu.
Rizika a omezení rozvoje ve stavebnictví
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro stavaře v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0018
Přihlášení zájemce

Pohybové aktivity pro seniory

Lektoři:Daniel Švec
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Profesní vzdělávání > Sociální služby
Cílová skupina:vedoucí pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, fyzické osoby poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči
Vyučovací hodiny:7 hod.
Popis kurzu:

Obsah kurzu:
Změny organizmu ve stáří.
Význam pohybových aktivit pro lidský organizmus.
Pohybové aktivity vhodné pro seniory.
Praktický nácvik.

Absolvent kurzu Pohybové aktivity pro seniory získá potřebné znalosti o změnách organismu v období stáří ve všech jeho fázích, znalosti o přínosu pohybu pro lidský organismus, orientuje se v typech pohybových aktivit vhodných pro seniory s ohledem na individuální potřeby a fyzické možnosti konkrétních osob, prakticky si osvojí základní soubor cviků vhodných pro seniory, prakticky si osvojí použití cvičebních pomůcek, naučí se vést cvičící osobu konkrétním cvikem (zadání cviku, kontrola provedení, kontrola správného dýchání apod.), naučí se rozpoznávat nesprávné provádění cviků.  

Přihlášení zájemce

FKSP, dary účetně i daňově - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS

Lektoři:Bc. Pavla Machová
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně
Cílová skupina:účetní a hospodáři příspěvkových organizací řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje
Vyučovací hodiny:4 hod.
Popis kurzu:

Obsah semináře:

1) Zákon a tvorba FKSP

2) Směrnice a rozpočet

3) Druhy čerpání fondu

4) Stravování s příspěvkem FKSP

5) Dary z FKSP

6) Navazující legislativa na vyhlášku o FKSP

7) Příklady účtování

8) Členění darů

9) Oceňování darů a účtování

10) Dary a daň z příjmu

11) Dary z pohledu zákona č. 250/2000 Sb.

Další informace: Seminář je zdarma a je určen pro příspěvkové organizace řízené odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje.
Přihlášení zájemce

Prevence konfliktů a jejich řešení

Lektoři:Mgr. Jiří Sixta
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Profesní vzdělávání > Sociální služby
Cílová skupina:vedoucí pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách
Vyučovací hodiny:8 hod.
Popis kurzu:

Obsah kurzu:

1. Agrese a agresor (příčiny agrese, základní typy agrese, dynamika agrese)

2. Zvládání agresivních klientů (charakteristika agresora, zvládání agrese slovní i fyzické, přístup k agresivnímu klientovi i neklientovi - rodina apod.)

3. Konflikt (strany konfliktu, dynamika konfliktu, pozitivní a negativní konflikt, konfliktogenní osoby)

4. Prevence a řešení konfliktních situací (prevence konfliktů, nácvik rozpoznání potenciálně konfliktních situací, nácvik řešení konfliktních situací)

Další informace: Kurz je akreditován u MPSV.
Přihlášení zájemce

Komunikační a psychosociální kompetence v sociální práci

Lektoři:Mgr. Ilona Kopecká
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Profesní vzdělávání > Sociální služby
Cílová skupina:vedoucí pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách
Vyučovací hodiny:8 hod.
Popis kurzu:
Obsah kurzu:

1. Efektivní komunikace (pravidla komunikace, proces komunikace, zpětná vazba, úspěšná prezentace a sebeprezentace, praktický nácvik komunikačních a prezentačních technik, význam komunikace v sociální práci)

2. Verbální a nonverbální komunikace (charakteristika, praktický nácvik, pravidla komunikace s lidmi s komunikačním handicapem, aktivní naslouchání, alternativní a augmentativní komunikace)

3. Sociální poznávání (význam sociálního poznávání v komunikaci, principy sociálního poznávání, bariéry sociálního poznávání a z toho plynoucí bariéry komunikační)

4. Sebepoznání (sebepoznání jako základ zdravého sebevědomí, sebevnímání X jak působím na okolí, testy osobnosti, Johari Window model, budování sebedůvěry)

5. Empatie (charakteristika empatie, význam empatie v komunikaci, význam empatie v sociální práci, empatie X lítost a soucit, empatie jako nástroj budování důvěry klienta, praktický nácvik, empatie a aktivní naslouchání)

6. Asertivita a asertivní techniky (principy asertivity, asertivita jako nástroj efektivní komunikace, asertivní techniky, praktický nácvik, asertivita X manipulace)


Další informace: Kurz je akreditován u MPSV.
Přihlášení zájemce

Ekonomická gramotnost v sociální práci

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Profesní vzdělávání > Sociální služby
Cílová skupina:vedoucí pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách
Vyučovací hodiny:8 hod.
Popis kurzu:
Obsah kurzu:

1. Úvod do ekonomické gramotnosti 
2. Psychologické a sociální aspekty ekonomické gramotnosti klientů sociální práce 
3. Finanční aspekty ekonomické gramotnosti 
4. Právní aspekty ekonomické gramotnosti 
5. Praktický nácvik poradenských aktivit 

Absolvent kurzu Ekonomická gramotnost v sociální práci:

- osvojí si kompetence sociálních pracovníků v oblasti ekonomické gramotnosti 
- osvojí si poradenské v oblasti uschopňování klientů v ekonomické gramotnosti, zejména - ohledem na její finanční a právní aspekty
- orientuje se v oblasti ekonomické gramotnosti, jejích složek, mechanismů jejího osvojování a důsledků její absence (zadluženost, chudoba).
- orientuje se v oblasti právních a finančních aspektů ekonomické gramotnosti a také sociálně psychologických aspektů ekonomické gramotnosti
- osvojí si kompetence v oblasti poradenství a aplikace konkrétních nástrojů práce s klientem v krizovém bodě jeho životní dráhy spojeným s nedostatečnou ekonomickou gramotností a rizikem zadlužení

Další informace: Kurz je akreditován u MPSV.
Přihlášení zájemce

Odpisy, provozní příspěvek (pravidla 2015) - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS

Lektoři:Bc. Pavla Machová
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně
Cílová skupina:účetní a hospodáři příspěvkových organizací řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje
Vyučovací hodiny:4 hod.
Popis kurzu:


Další informace: Seminář je zdarma a je určen pro příspěvkové organizace řízené odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje.
Přihlášení zájemce

FKSP, dary účetně i daňově - přihlašování pro ostatní organizace

Lektoři:Bc. Pavla Machová
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně
Cílová skupina:účetní a hospodáři ostatních organizací
Vyučovací hodiny:4 hod.
Popis kurzu:

Obsah semináře:

1) Zákon a tvorba FKSP

2) Směrnice a rozpočet

3) Druhy čerpání fondu

4) Stravování s příspěvkem FKSP

5) Dary z FKSP

6) Navazující legislativa na vyhlášku o FKSP

7) Příklady účtování

8) Členění darů

9) Oceňování darů a účtování

10) Dary a daň z příjmu

11) Dary z pohledu zákona č. 250/2000 Sb. 

Další informace: Seminář je zpoplatněn a je určen pro ostatní organizace.
Přihlášení zájemce

Odpisy, provozní příspěvek (pravidla 2015) - přihlašování pro ostatní organizace

Lektoři:Bc. Pavla Machová
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně
Cílová skupina:účetní a hospodáři ostatních organizací
Vyučovací hodiny:4 hod.
Popis kurzu:


Další informace: Seminář je zpoplatněn a je určen pro ostatní organizace.
Přihlášení zájemce

Pohledávky, směrnice o pohledávkách, insolvence - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS

Lektoři:Bc. Pavla Machová
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně
Cílová skupina:účetní a hospodáři příspěvkových organizací řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje
Vyučovací hodiny:4 hod.
Popis kurzu:


Další informace: Seminář je zdarma a je určen pro příspěvkové organizace řízené odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje.
Vyberte si termín akce

Pohledávky, směrnice o pohledávkách, insolvence - přihlašování pro ostatní organizace

Lektoři:Bc. Pavla Machová
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně
Cílová skupina:účetní a hospodáři ostatních organizací
Vyučovací hodiny:4 hod.
Popis kurzu:


Další informace: Seminář je zpoplatněn a je určen pro ostatní organizace.
Vyberte si termín akce

Kurzové rozdíly, cizí měny

Lektoři:Bc. Pavla Machová
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně
Cílová skupina:účetní a hospodáři příspěvkových organizací řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje, účetní a hospodáři příspěvkových organizací, účetní a hospodáři ostatních organizací
Vyučovací hodiny:4 hod.
Popis kurzu:


Další informace: Seminář je zpoplatněn.
Vyberte si termín akce

Inspekce práce a kontroly pracovněprávních vztahů

Lektoři:Bc. Pavla Machová
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně
Cílová skupina:účetní a hospodáři příspěvkových organizací řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje, účetní a hospodáři příspěvkových organizací, účetní a hospodáři ostatních organizací
Vyučovací hodiny:4 hod.
Popis kurzu:


Další informace: Seminář je zpoplatněn.
Vyberte si termín akce

Účetní závěrka 2015 a konsolidace od 1. 1. 2016 - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS

Lektoři:Bc. Pavla Machová
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně
Cílová skupina:účetní a hospodáři příspěvkových organizací řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje
Vyučovací hodiny:4 hod.
Popis kurzu:


Další informace: Seminář je zdarma a je určen pro příspěvkové organizace řízené odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje.
Vyberte si termín akce

Daň z příjmu příspěvkových organizací - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS

Lektoři:Ing. Pavel Lampa
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně
Cílová skupina:účetní a hospodáři příspěvkových organizací řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje
Vyučovací hodiny:0 hod.
Popis kurzu:

Obsah semináře:

- Právní režim příspěvkových organizací (zákon o obcích, rozpočtová pravidla)

- Doplňková činnost, příspěvek na provoz, rezervní fond

- Účetnictví (hlavní a hospodářská činnost, časové rozlišení, opravy chyb, účetní odpisy)

- Daň z příjmů právnických osob (daňové odpisy, široký a úzký základ daně, bezúplatná plnění, úpravy základu daně, veřejně prospěšný poplatník)

- Daň silniční

- DPH

Další informace: Seminář je zdarma a je určen pro příspěvkové organizace řízené odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje.
Vyberte si termín akce

Daň z příjmu příspěvkových organizací - přihlašování pro ostatní organizace

Lektoři:Ing. Pavel Lampa
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně
Cílová skupina:účetní a hospodáři ostatních organizací
Vyučovací hodiny:0 hod.
Popis kurzu:

Obsah semináře:

- Právní režim příspěvkových organizací (zákon o obcích, rozpočtová pravidla)

- Doplňková činnost, příspěvek na provoz, rezervní fond

- Účetnictví (hlavní a hospodářská činnost, časové rozlišení, opravy chyb, účetní odpisy)

- Daň z příjmů právnických osob (daňové odpisy, široký a úzký základ daně, bezúplatná plnění, úpravy základu daně, veřejně prospěšný poplatník)

- Daň silniční

- DPH

Další informace: Seminář je zpoplatněn a je určen pro ostatní organizace.
Vyberte si termín akce

DPH a novinky od 1. 1. 2016

Lektoři:Mgr. Karla Maderová Voltnerová
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně
Cílová skupina:účetní a hospodáři příspěvkových organizací řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje, účetní a hospodáři příspěvkových organizací, účetní a hospodáři ostatních organizací
Vyučovací hodiny:4 hod.
Popis kurzu:


Další informace: Seminář je zpoplatněn.
Vyberte si termín akce
 

PŘIPRAVÍME PRO VÁS KURZ NA KLÍČ!
Zaujal Vás některý z kurzů, který nemá vypsaný termín nebo se Vám nabízený termín nehodí? Stačí vytvořit skupinu zájemců a dle dohody Vám zajistíme kurz přímo ve Vaší škole nebo firmě. Pro více informací pište na email: sekretariat@cvlk.cz nebo volejte na tel: +420 606 077 176.