Kurzy bez možnosti výběru termínu nejsou v současné době zařazeny v aktuální nabídce.
Zaujal Vás některý z kurzů? Registrujte se! V případě registrace více zájemců připravíme kurz v nejbližším možném období.
Jste-li schopni vytvořit vlastní skupinu zájemců o kurz, kontaktujte nás, vybraný kurz připravíme na klíč!

Sanitář

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Profesní vzdělávání > Zdravotnictví
Cílová skupina:Pomocnému personálu nemocnic a sociálních zařízení
Vyučovací hodiny:180 hod.
Popis kurzu:Cílové znalosti a dovednosti: absolvent zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese, základy podpory a ochrany zdraví, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví pacientů, personálu a životního prostředí, zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení, má základní teoretické znalosti a praktické dovednosti o poskytování první pomoci, zná základy poskytování ošetřovatelské péče a základy specializované ošetřovatelské péče. Kurz se skládá ze 100 hodin teoretické výuky a 80 hodin praxe. Termíny budou upřesněny před zahájením kurzu. Doba trvání kurzu je cca 2,5 měsíce, včetně zkoušek. 
Další informace: Každý účastník musí spolu s přihláškou předložit doklad o ukončeném základním vzdělání, dále o zdravotní způsobilosti k výkonu profese Sanitář a o absolvování min. 2. dávky očkování proti hepatitidě typu B.
Přihlášení zájemce

Lešenář - kurz B2 - osoba samostatně montující a demotující typové sestavy lešení

Lektoři:Zdeněk Picek
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Stavebnictví
Cílová skupina:Pracovník technických profesí, Podnikatel, Pracovník dělnických profesí
Vyučovací hodiny:16 hod.
Popis kurzu:Obsahem dvoudenního vzdělávacího kurzu je výklad a aplikace českých a evropských norem vztahujícíc se k navrhování, zkoušení, montáži a demontáži, užívání a údržbě trubkových lešení, pojízdných a volně stojících lešení, ochranných a záchytných konstrukcí, podpěrných lešení, dílcových lešení rámových a modulových.
Další informace: Kurz je realizován na základě udržitelnosti projektu EU: Konkurenceschopnost pro lešenáře, č. CZ.107/3.2.01/01.0024.
Přihlášení zájemce

Lešenář - kurz C1 - uživatel DSK - dočasných stavebních konstrukcí

Lektoři:Zdeněk Picek
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Stavebnictví
Cílová skupina:Pracovník technických profesí, Pracovník dělnických profesí, Podnikatel
Vyučovací hodiny:8 hod.
Popis kurzu:Obsahem je výklad a aplikace českých a evropských norem vztahujícíc se k montáži, demontáži, užívání a údržbě trubkových a dílcových lešení modulových a rámcových.
Další informace: Kurz navazuje na udržitelnost projektu EU: Konkurenceschopnost pro lešenáře, č. CZ.1.07/3.2.01/01.0024.
Přihlášení zájemce

Slévárenský dělník

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Profesní vzdělávání > Technické profese > Strojírenství
Cílová skupina:Pracovník technických profesí
Vyučovací hodiny:60 hod.
Popis kurzu:

Vzdělávací kurz zaměřený na zvyšování kvalifikace pracovníků sléváren. Zabývá se problematikou výroby z železných i neželezných odlitků. Výukový materiál je koncipován tak, že udává ucelený přehled jednotlivých uzlů slévárenského provozu. Cílem kurzu je poskytnout všeobecné povědomí o slévárenském provozu a základní orientaci pro pracovníky, kteří nemají potřebnou kvalifikaci či vzdělání. Výuková osnova vychází ze struktury slévárenského provozu. Vzhledem k odlišnostem jednotlivých provozů uvádí jednotlivé kapitoly veškeré možné dostupné techniky výroby v daných oblastech. (výroba forem, jader, tavení železných či neželezných kovů, atd?). Každá slévárna si tak zde může najít technologii, která je jí vlastní.

Výukový kurz obsahuje tyto kapitoly :

1. Úvod

2. Technologie

- vysvětlení pojmu, rozdělení

3. Slévárenství

- schéma postupu výroby odlitku

3.1. Výkresová dokumentace

- výkres součásti

- výkres odlitku - (slévárenský postupový výkres, výrobní postup odlitku)

- normy

3.2. Slévárenská forma – nástroj pro výrobu odlitku

- rozdělení (netrvalé, polotrvalé, trvalé)

3.2.1. Netrvalé formy

3.2.1.1. Základní výrobní pomůcky

- pracovní nástroje a pomůcky při výrobě odlitků, modelové zařízení, formovací rámy, formovací materiály

3.2.1.1.1. Modelové zařízení – nástroj pro výrobu slévárenské formy

3.2.1.1.2. Formovací materiály

- rozdělení formovacích směsí do IV.generací

3.2.1.1.3. Formovací rámy

3.2.1.2. Formy a jádra

- výroba forem a jader

3.2.2. Polotrvalé formy

3.2.3. Trvalé formy

3.3. Tavení kovů

3.4. Odlévání forem

- vtoková soustava, příprava k lití, způsoby odlévání, tuhnutí a chladnutí (nálitky, chladítka)

3.5. Odlitky

druhy odlitků, odlitek, surový odlitek, hrubý odlitek, základní části odlitků

3.6. Čistění a úprava odlitků, tepelné zpracování

3.7. Kontrola

3.8. Vady

4. Přehled nejdůležitějších pojmů

 
Přihlášení zájemce

Vzdělávání stavařů - pro manažerské pozice ve střední úrovni řízení v organizaci

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Stavebnictví
Cílová skupina:Pracovník technických profesí
Vyučovací hodiny:144 hod.
Popis kurzu:

Oblasti vzdělávání v rámci kurzu

1. Klíčové kompetence

2. Práce s informacemi

3. Zvládání konfliktů

4. Asertivita

5. Vedení a motivace lidí

6. Time management

7. Delegování

8. Práce se stresem

9. Vedení porad

10. Metody účelné prezentace

11. Úvod do systému řízení jakosti organizace

12. Manažerská etika

13. Týmová práce

14. Základní ekonomické znalosti

15. Základní znalosti práva 
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro stavaře v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0018
Přihlášení zájemce

Modelář

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Cílová skupina:Pracovník dělnických profesí
Vyučovací hodiny:80 hod.
Popis kurzu:Obsah kurzu:

Zhotovování složitých modelů, modelových zařízení.
Obrábění modelů nebo jejich dílů a jaderníků ze dřeva, plastů a kovů na soustruzích, frézkách a dalších obráběcích strojích.
Obsluha CNC strojů pro opracování dílů modelů.
Zhotovování speciálních modelů a modelových konstrukcí pro potřeby vývoje nových strojů a součástí nebo nových technologií.
Odlévání modelů nebo jejich dílů a jaderníků z licích pryskyřic do forem, laminování.
Opravy a úpravy již zhotovených modelů.
Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
Zaznamenáváví technických údajů a výsledků práce.
Čištění, ošetřování a údržba technického a technologického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Přihlášení zájemce

Slévač

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Cílová skupina:Pracovník dělnických profesí, Pracovník technických profesí
Vyučovací hodiny:80 hod.
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Příprava formovacích, jádrových směsí a pomocných materiálů.
Výroba jader.
Ruční příprava a výroba jednorázových slévárenských forem.
Obsluha technologických strojů a zařízení pro výrobu forem a jader.
Odlévání tekutého kovu do forem.
Zhotovování odlitků speciálními technologiemi.
Kontrola pracovního procesu a výstupů činností, rozeznání vad odlitků.
Obsluha a údržba technického vybavení a provádění základního nastavení.
Regenerace formovacích směsí.
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Přihlášení zájemce

Tavič

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Cílová skupina:Pracovník dělnických profesí, Pracovník technických profesí
Vyučovací hodiny:80 hod.
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Druhování vsazky.
Tavení železných kovů v tavících agregátech a jejich dohotovení v zařízeních sekundární metalurgie.
Tavení neželezných kovů v tavících agregátech a jejich dohotovení v zařízeních sekundární metalurgie.
Očkování a modifikace litin.
Očkování a modifikace neželezných kovů.
Řízení a vedení metalurgického procesu.
Zhotovení zkušebních vzorků tavených kovů a měření teplot.
Čištění a základní údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
Metalurgie železných a neželezných kovů.
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Přihlášení zájemce

Slévárenský technik řízení jakosti

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Cílová skupina:Pracovník technických profesí, Pracovník dělnických profesí
Vyučovací hodiny:80 hod.
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Zajišťování běžné vstupní, mezioperační a výstupní kontroly prostřednictvím dalších kontrolorů nebo laboratorních pracovníků.
Provádění fyzikálních, popř. chemických zkoušek surovin, materiálů, polotovarů a výrobků.
Vyhodnocování výsledků, formulace závěrů a vydávání posudků.
Kontrola nebo zajišťování kontroly dodržování technologické kázně včetně navrhování opatření ke zvýšení kvality.
Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů u slévárenských výrobků.
Navrhování kontrolních metod a stanovování konkrétních postupů pro provádění zkoušek kvality.
Vedení příslušné dokumentace.
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Přihlášení zájemce

Pomocný pracovník ve slévárenství

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Cílová skupina:Pracovník technických profesí, Pracovník dělnických profesí
Vyučovací hodiny:80 hod.
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Provádění rutinních prací ve slévárnách, včetně manipulace se surovinami a pomocných prací.
Vykonávání ruční práce při přípravě, vážení a kompletování vsázky z jednotlivých komponentů ve výrobě neželezných kovů a spolupráce při obsluze pecí, tavících agregátů a odlévání.
Vykonávání rutinní, přípravné a pomocné práce při tepelném zpracování materiálů (např. žíháním, popouštěním a kalením) a provádění povrchových úprav na seřízených zařízeních.
Provádění jednoduché práce ve výrobě spojovacích součástí.
Vykonávání rutinní práce při obsluze strojních zařízení na výrobu spojovacího materiálu.
Rozebírání forem.
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Přihlášení zájemce

Slévárenství - vzdělávací program pro lektory, pracovníky vzdělávacích institucí

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Vyučovací hodiny:8 hod.
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Konkurenceschopnost slévárenství v ČR a ve světě.
Pracovní síly a jejich kvalifikace.
Ekologie a pracovní prostředí.
Kvalita v e slévárenství.
Moderní slévárenská výroba.
Vývojové tendence ve slévárenství
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Přihlášení zájemce

Vzdělávání stavařů - pro lektory, pracovníky vzdělávacích institucí

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Průmysl > Stavebnictví
Vyučovací hodiny:24 hod.
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Vývoj podnikatelského prostředí v ČR v kontextu evropského stavebnictví.
Vize českého stavebnictví do roku 2020.
Stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky.
Perspektivy odvětví a jeho rozvojové šance.
Legislativní prostředí v oblasti výstavby a stavebnictví.
Technické normalizace, jakost a zkušebnictví.
Pojištění ve stavebnictví.
Pracovní síly a jejich kvalifikace.
Pracovní síly a migrace.
Nové formy financování a realizace staveb.
Nove formy projektování a konzultační činnosti.
Vývojové tendence ve stavebním procesu.
Rizika a omezení rozvoje ve stavebnictví
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro stavaře v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0018
Přihlášení zájemce

E-learning - Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ

Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:učitelé MŠ
Vyučovací hodiny:0 hod.
Popis kurzu:

E-learningová verze vzdělávacího programu vznikla v rámci projektu "Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ" (CZ.1.07/1.2.04/02.0001). 

Kurz je určen učitelům a učitelkám z MŠ. Je tvořen deseti metodikami, na jejichž tvorbě se podíleli lektoři jednotlivých projektových seminářů a e-learningový metodik.

Na absolvování celého kurzu máte 3 měsíce (12 týdnů), jednotlivé metodiky můžete procházet v libovolném pořadí. Každá metodika je zakončena úkolem (příspěvek do diskuzního fóra, test, odevzdání domácího úkolu apod.), který je potřeba úspěšně splnit. Po projití a úspěšném absolvováním všech úkolů se Vám zaktivní závěrečný evaluační dotazník. Jeho vyplnění je podmínkou pro ukončení Vašeho studia. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování.

Zápis do kurzu bude probíhat ve studijních skupinách v intervalu jednoho týdne. Přihlásíte-li se např. v týdnu od 5. září, budete zařazení do studijní skupiny, jejíž studium začne 12. září a musí být úspěšně ukončeno nejpozději do 4. prosince.

Pro bezchybné fungování doporučujeme e-learning spouštět přes prohlížeč MozillaFirefox. Nemáte-li ho ve Vašem počítači nainstalovaný, je možné si jej bezplatně stáhnout z tohoto odkazu:http://www.mozilla.cz/stahnout/firefox/. V případě technických problémů se obraťte na sekretariat@cvlk.cz.

Máte-li zájem se do e-learningového kurzu přihlásit, vyplňte prosím přihlašovací dotazník.

Nejpozději v pondělí následujícího týdne obdržíte Vaše přihlašovací údaje.

  

Další informace: Kurz je realizován ONLINE. Cena kurzu: 600 Kć za účastníka
Přihlášení zájemce

Cestovní náhrady v roce 2015

Lektoři:Bc. Pavla Machová
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně
Cílová skupina:účetní a hospodáři příspěvkových organizací
Vyučovací hodiny:4 hod.
Popis kurzu:

Obsah semináře:

1) Zásady poskytování cestovních náhrad

2) Odlišnosti mezi náhradami v podnik.  Sféře a ve státní správě

3) Zákonná norma a vymezení  zákl. pojmů

4) Druhy cestovních náhrad

5) Poskytování kapesného

6) Tuzemská pracovní cesta

7) Zahraniční pracovní cesta

8) Poskytování záloh na pracovní cestu a její vyúčtování

9) Paušalizace cestovních náhrad, čestné prohlášení

10) Časté chyby v cestovních náhradách

11) Vazba cestovních náhrad na daňové zákony

12) Příklad

Přihlášení zájemce

Odměny předsedům maturitních komisí

Lektoři:Bc. Pavla Machová
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně
Cílová skupina:účetní a hospodáři škol zřizovaných odborem školství Libereckého kraje
Vyučovací hodiny:4 hod.
Popis kurzu:


Přihlášení zájemce

Dlouhodobý majetek vybraných účetních jednotek

Lektoři:Bc. Pavla Machová
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně
Cílová skupina:účetní a hospodáři příspěvkových organizací
Vyučovací hodiny:4 hod.
Popis kurzu:

Obsah semináře:

1) Vymezení dl. majetku

2) Rozdíl mezi opravou a technickým zhodnocením

3) Zatřídění majetku

4) Pokyn GFŘ D-22

5) Oceňování majetku

6) Odepisování a odpisový plán

7) ČÚS 708 a vnitřní směrnice vybrané účetní jednotky

8) Investiční dotace

9) Veřejné zakázky

10) Vyřazování dl. majetku

11) Příklady postupů účtování

Vyberte si termín akce

FKSP, dary účetně i daňově

Lektoři:Bc. Pavla Machová
Kategorie:Další vzdělávání
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně
Cílová skupina:účetní a hospodáři příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem
Vyučovací hodiny:4 hod.
Popis kurzu:

Obsah semináře:

1) Zákon a tvorba FKSP

2) Směrnice a rozpočet

3) Druhy čerpání fondu

4) Stravování s příspěvkem FKSP

5) Dary z FKSP

6) Navazující legislativa na vyhlášku o FKSP

7) Příklady účtování

8) Členění darů

9) Oceňování darů a účtování

10) Dary a daň z příjmu

11) Dary z pohledu zákona č. 250/2000 Sb.

Vyberte si termín akce
 

PŘIPRAVÍME PRO VÁS KURZ NA KLÍČ!
Zaujal Vás některý z kurzů, který nemá vypsaný termín nebo se Vám nabízený termín nehodí? Stačí vytvořit skupinu zájemců a dle dohody Vám zajistíme kurz přímo ve Vaší škole nebo firmě. Pro více informací pište na email: sekretariat@cvlk.cz nebo volejte na tel: +420 606 077 176.