Navigace

Kurzy pro pedagogy

Newsletter

Chci zasílat aktuality na e-mail:
Kurzy pro pedagogy

Kurzy pro pedagogy

Kurzy v nabídce DVPP jsou akreditovány MŠMT.
Každý kurz je akreditován pro určité cílové skupiny.
Délka nastavení kurzů je uvedena v celých hodinách: 1 hodina = 45 minut výuky + 15 minut časové dotace přestávku - nastavení přestávek závisí na společné dohodě s lektorem při zahájení kurzu (zpravidla jsou však přestávky kratší a kurzy končí dříve).
Absolvent získá za účast na kurzu osvědčení (není-li dáno jinak, např. u kvalifikačních kurzů nutno splnit podmínky závěrečné zkoušky, praxe, aj.)
Kurzu se může zúčastnit i zájemce, který nespadá do cílové skupiny - bez nároku na osvědčení (možno však dostat písemné potvrzení). 

 
Vše | září 2017  |  říjen 2017  |  listopad 2017  |  prosinec 2017

Lektor:

JUDr. Helena Vašková vybrat lektora

Oblast zaměření:

vybrat oblast

Cílová skupina:

vybrat skupinu

Počet hodin:

vybrat hodiny

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a na školních akcích

Lektoři:JUDr. Helena Vašková
Termíny:
2.6.20179:00-13:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, vychovatelé školských zařízení
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:

1)  Obecná právní úprava  - § 29 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon, část jedenáctá zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlášky (o předškolním vzdělávání, o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, o hygienických požadavcích na zotavovací akce, o zájmovém vzdělávání,

2) Vnitřní předpisy školy – jak nastavit systém BOZ

3) Dohled (dozor) a jeho výkon, kdo ho může provádět – zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

4) Školní akce, jejich příprava a průběh s důrazem na rizikové činnosti (lyžování, plavání v přírodě…)

5) Odpovědnost rodičů (za vybavení, technický stav kola, lyží…)

6) Doprava na školní akce – druhy dopravy a jejich rizika

7) Odpovědnost za škodu na zdraví  (kdy dle občanského zákoníku a kdy dle zákoníku práce, trestní odpovědnost)

8) Rozbor případů z praxe - co se opravdu stalo a jaké si z toho vzít ponaučení

9) Dotazy a diskuse  

Poplatek: 600 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Přihlášení zájemce
můžete se registrovat jen jako zájemce z důvodu přeplnění kurzu
více > >

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a na školních akcích

Lektoři:JUDr. Helena Vašková
Termíny:
9.6.20179:00-13:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, vychovatelé školských zařízení
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:

1)  Obecná právní úprava  - § 29 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon, část jedenáctá zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlášky (o předškolním vzdělávání, o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, o hygienických požadavcích na zotavovací akce, o zájmovém vzdělávání,

2) Vnitřní předpisy školy – jak nastavit systém BOZ

3) Dohled (dozor) a jeho výkon, kdo ho může provádět – zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

4) Školní akce, jejich příprava a průběh s důrazem na rizikové činnosti (lyžování, plavání v přírodě…)

5) Odpovědnost rodičů (za vybavení, technický stav kola, lyží…)

6) Doprava na školní akce – druhy dopravy a jejich rizika

7) Odpovědnost za škodu na zdraví  (kdy dle občanského zákoníku a kdy dle zákoníku práce, trestní odpovědnost)

8) Rozbor případů z praxe - co se opravdu stalo a jaké si z toho vzít ponaučení

9) Dotazy a diskuse  

Poplatek: 600 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Přihlášení účastníka
více > >
 

PŘIPRAVÍME PRO VÁS KURZ NA KLÍČ!
Zaujal Vás některý z kurzů, který nemá vypsaný termín nebo se Vám nabízený termín nehodí? Stačí vytvořit skupinu zájemců a dle dohody Vám zajistíme kurz přímo ve Vaší škole nebo firmě. Pro více informací pište na email: sekretariat@cvlk.cz nebo volejte na tel: +420 606 077 176.