Navigace

Kurzy pro pedagogy

Newsletter

Chci zasílat aktuality na e-mail:
Kurzy pro pedagogy

Kurzy pro pedagogy

Kurzy v nabídce DVPP jsou akreditovány MŠMT.
Každý kurz je akreditován pro určité cílové skupiny.
Délka nastavení kurzů je uvedena v celých hodinách: 1 hodina = 45 minut výuky + 15 minut časové dotace přestávku - nastavení přestávek závisí na společné dohodě s lektorem při zahájení kurzu (zpravidla jsou však přestávky kratší a kurzy končí dříve).
Absolvent získá za účast na kurzu osvědčení (není-li dáno jinak, např. u kvalifikačních kurzů nutno splnit podmínky závěrečné zkoušky, praxe, aj.)
Kurzu se může zúčastnit i zájemce, který nespadá do cílové skupiny - bez nároku na osvědčení (možno však dostat písemné potvrzení). 

 
Vše | září 2017  |  říjen 2017  |  listopad 2017  |  prosinec 2017

Lektor:

vybrat lektora

Oblast zaměření:

vybrat oblast

Cílová skupina:

vybrat skupinu

Počet hodin:

vybrat hodiny

Od čmárání ke psaní - Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku

Lektoři:PhDr. Zdeňka Kholová
Termíny:
8.10.20159:00-16:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Koordinátor:Ing. Tereza Vaňková (Milerová)
Popis kurzu:Obsahem kurzu jsou následující témata:Vývoj jemné motoriky a volního úchopu. Pohyb a výkonnost ruky při grafomotorice. Předpoklady ke grafomotorické činnosti. Uvolňovací cviky ruky " jóga prstu. Jak na správný úchop tužky" Nesprávné úchopy. Mýty a omyly v metodice psaní levorukých dětí. Pracovní zásady při grafomotorických cvičeních. Metodika rozvoje grafomotoriky ve vývojové posloupnosti. Plán grafomotorických cvičení s konkrétními náměty " využití do TVP. Kresba postavy v jednotlivých vývojových stádiích. Cílem semináře je seznámit posluchače s rozvojem grafomotoriky z pohledu pedagogických metod zejména metody vývojovosti, tj. postupu od jednoduchého k obtížnějšímu s respektováním psychických a motorických schopností dětí (ve smyslu vývojového gradientu). Obsahem bude i nový pohled na metodiku "psaní" levorukých dětí. Účastníci kurzu se seznámí s konkrétním plánem cvičení, námětů, které mohou využít v průběhu školního roku v rámci třídního vzdělávacího programu. Dále získají poznatky jak provést dítě přípravným obdobím tak, aby se psaní nestalo zátěžovou situací. Mýty a omyly v metodice psaní levorukých dětí. Pracovní zásady při grafomotorických cvičeních. Metodika rozvoje grafomotoriky ve vývojové posloupnosti. Plán grafomotorických cvičení s konkrétními náměty "využití do TVP. Kresba postavy v jednotlivých vývojových stádiích.
Poplatek: 730 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Přihlášení účastníka
více > >

Diskusní klub ředitelek MŠ - Vybrané otázky školního managementu skupina Turnov

Lektoři:Bc. Vlasta Tesařová
Termíny:
11.9.20159:00-13:00ZŠ Žižkova 518, Turnov
9.10.20159:00-13:00iQpark (Areál Centrum Babylon), Nitranská 1, 460 07 Liberec, 4. patro, laboratoř B
20.11.20159:00-13:00ZŠ Žižkova 518, Turnov
8.12.20159:00-13:00ZŠ Žižkova 518, Turnov
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Řízení školy
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:Pokračování Diskusního klubu ředitelů, jehož předchozí absolvování není podmínkou účasti. Řízené panelové diskuze se zaměří na problematiku řízení mateřských škol. Seminář se uskuteční vždy jednou měsíčně, přičemž si účastníci sami určí jaké téma se bude probírat v následujícím setkání. Na každém setkání bude přítomen odborník na danou problematiku, velká část bude věnována přímé výměně zkušeností a konzultaci.
Poplatek: 1 380 Kč
Další informace: Akce je akreditovaná jako cyklus seminářů. Cena je za všechna setkání! Upozornění - 8. 12. 2015 se uskuteční setkání mimořádně v ÚTERÝ! Listopadové setkání je z původního termínu 6. 11. 2015 přesunuto na 20. 11. 2015
Přihlášení účastníka
více > >

Poruchy autistického spektra - úvodní informace a praktický seminář

Lektoři:Mgr. Alena Malinová, Mgr. Jitka Vlková
Termíny:
13.10.20159:00-16:00Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Jižní 1970, Česká Lípa
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé speciálních škol
Koordinátor:Ing. Tereza Vaňková (Milerová)
Popis kurzu:Kurz je rozdělen do dvou částí " teoretické a praktické. V teoretické části získají pedagogové a asistenti pedagoga základní informace o problematice autismu, možnostech integrace dětí a žáků s autismem. V praktické části se seznámí se způsoby práce, pomůckami a formami vzdělávání autistických žáků ve speciálních třídách pro žáky s autismem, v diskusi s možnostmi řešení různých situací ve výchově a vzdělávání autistických žáků. Získané informace budou využitelné jak pro pedagogy ze speciálních MŠ a tříd, tak i pro pedagogy převážně na I. stupni vzdělávání zajišťujících individuální integraci autistického dítěte/žáka.
Poplatek: 870 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Další informace: 9:00 - 12:30 - teoretická část 12:30 - 13:00 - přestávka na oběd 13:00 - 16:00 - praktická část - ukázka práce s žáky ve speciálních třídách
Přihlášení účastníka
více > >

Diskuzní klub ředitelek MŠ - Vybrané otázky školního managementu

Lektoři:Bc. Vlasta Tesařová
Termíny:
18.9.20159:00-13:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
16.10.20159:00-13:00iQpark (Areál Centrum Babylon), Nitranská 1, 460 07 Liberec, 4. patro, laboratoř B
13.11.20159:00-13:00iQpark (Areál Centrum Babylon), Nitranská 1, 460 07 Liberec, 4. patro, laboratoř B
4.12.20159:00-13:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Řízení školy
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:Pokračování Diskusního klubu ředitelů, jehož předchozí absolvování není podmínkou účasti. Řízené panelové diskuze se zaměří na problematiku řízení mateřských škol. Seminář se uskuteční vždy jednou měsíčně, přičemž si účastníci sami určí, jaké téma se bude probírat v následujícím setkání. Na každém setkání bude přítomen odborník na danou problematiku, velká část bude věnována přímé výměně zkušeností a konzultaci. 
Poplatek: 1 300 Kč
Další informace: Ve dnech 16. 10. 2015 a 13. 11. 2015 se setkání uskuteční v libereckém iQPARKU v Centrum Babylon!
Přihlášení účastníka
více > >

Logopedický asistent - 80 hodin

Lektoři:Mgr. Jiřina Jehličková, Mgr. Lenka Grebeníčková, Mgr. Ivana Nováková, Mgr. Helena Šnýdlová, Mgr. Helena Vacková
Termíny:
26.10.20159:00-19:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
27.10.20159:00-17:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
28.10.20159:00-19:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
29.10.20159:00-17:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
30.10.20159:00-17:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
2.11.20159:00-17:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
3.11.20159:00-17:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
27.11.201515:00-17:00Jedličkův ústav,p.o., Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec
4.3.201615:00-17:00Jedličkův ústav,p.o., Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:Cílem kurzu je získání odborných předpokladů pro práci logopedického asistenta v souladu s ustanovením čl. IV písm. c) a čl. V 2. odst. metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.

Pod metodickým vedením logopeda, zpravidla ze speciálně-pedagogického centra se v rámci této péče zaměřovat na: podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku, prevenci vzniku poruch řeči, na prevenci vzniku čtenářských obtíží, v rozsahu své působnosti poskytovat zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.

Poplatek: 4 620 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Další informace: Účastník kurzu NESMÍ MÍT NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST, tzn., že nemá vadnou výslovnost! Účastník po vyzvání prokáže, že splňuje odbornou kvalifikaci pro pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb. (doložení maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu) Účastník po vyzvání doloží souhlas ředitele školy (zaměstnavatele) se souhlasem plnění praxe. Dle metodického doporučení MŠMT č. j. 14 712/2009-61 je absolvent toho kurzu považován za asistenta logopedie a smí provádět na škole logopedickou prevenci. Po přihlášení Vám budou poslány podrobnější informace týkající se praxe. V případě zájmu o zprostředkování kontaktů pro plnění praxe pište na email: tereza.vankova@cvlk.cz Účastník kurzu by měl splnit minimálně 80% docházku. V případě absence je nutná předchozí omluva. Doba konání kurzů v jednotlivých dnech je uvedena včetně přestávek. Závěrečná zkouška 27. 11. 2015 od 15 hodin na ZŠ a MŠ pro těl. postižené (Jedličkův ústav), Liberec.
Přihlášení účastníka
více > >
 

PŘIPRAVÍME PRO VÁS KURZ NA KLÍČ!
Zaujal Vás některý z kurzů, který nemá vypsaný termín nebo se Vám nabízený termín nehodí? Stačí vytvořit skupinu zájemců a dle dohody Vám zajistíme kurz přímo ve Vaší škole nebo firmě. Pro více informací pište na email: sekretariat@cvlk.cz nebo volejte na tel: +420 606 077 176.